HomeNieuwsSGP Binnenmaas uit bedenkingen tegen bouwaanvraag crematorium

SGP Binnenmaas uit bedenkingen tegen bouwaanvraag crematorium

Publicatiedatum: 11 jan. 2016

Binnenkort neemt het college van B&W van de gemeente Binnenmaas een besluit op
bouwaanvraag voor een crematorium op het Regionaal Bedrijventerrein Hoeksche Waard. In de
procedure wordt aan de gemeenteraad de gelegenheid gegeven wensen en bedenkingen kenbaar
te maken. De SGP-fractie heeft hieronder haar bedenkingen hieromtrent opgesteld en zal dat in
de commissievergadering van 5 januari 2016 kenbaar maken.

Fractievoorzitter Van der Wulp: Vanuit principiële gedachte dat wij onze doden ter aarde
bestellen en niet laten cremeren spreken wij onze bedenking uit tegen deze ruimtelijke
ontwikkeling.  Tevens is het naar onze mening ook planologisch op een bedrijventerrein
helemaal niet logisch. Het lijkt erop of alles wordt aangegrepen om de komst van dit eerste
bedrijf op het verder nog lege bedrijventerrein te realiseren. 
Een crematorium is geen stedelijke voorziening, zo wordt gesteld, en hoeft daarmee niet zonder
meer binnen de bebouwde kom gesitueerd te worden, Maar het is toch geen industrie? Uit
respect voor overledenen en rouwende familie eindigt de laatste reis toch niet op een
bedrijventerrein? aldus Van der Wulp. Als er al een dergelijke voorziening moet komen, dient
dat veel beter en passender in een lommerrijke omgeving plaats te vinden.

De bereidheid om een bedrijf te vestigen naast een crematorium lijkt hiermee in ieder geval niet
groter te worden. Omliggende (huidige) bedrijven mogen niet belemmerd worden in hun
bedrijfsvoering, zowel industrie als agrariers. Negatieve effecten op begraaftarieven mogen
onder geen beding plaatsvinden. Wij zullen hierop het college bevragen, aldus Van der Wulp. 

Documentatie:
Collegeadvies aanvraag omgevingsvergunning
Ruimtelijke Onderbouwing crematorium Zaaiviool Heinenoord

Voor meer informatie: 

SGP-fractievoorzittter Binnenmaas Adriaan van der Wulp: Adriaan.van.der.Wulp@binnenmaas.nl