HomeNieuwsHerontwikkeling Suiker Unie terrein

Herontwikkeling Suiker Unie terrein

Publicatiedatum: 18 jan. 2017


Er zit beweging in de vastgelopen plannen van de SuikerUnie en de gemeente, voor wat betreft de ontwikkeling van het buiten- en binnendijkse terrein in Puttershoek.

In het nabij verleden stonden SuikerUnie en gemeente lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de visie op ontwikkeling. Maar veel meer nog omdat de gemeente eenzijdige afspraken maakte met de provincie over het niet laten ontwikkelen/afnemen van de bestemming bedrijventerrein van de SuikerUnie.

Vanaf het begin van het ontwikkeling van een visie voor dit gebied heeft de SGP visie gehamerd op een realistische visie en het goed in acht nemen van de belangen en eigendomsrechten. Het instandhouden van de aangewezen gemeentelijke monumenten (schoorsteen en loods) is een aanfluiting.

Na diverse aandringen en het aanvragen van revisievergunning is de gemeente gelukkig weer om tafel gegaan met SuikerUnie.

De laatste stand van zaken kunt u lezen in de Nieuwsbrief van de gemeente Binnenmaas. Een ontwikkeling die de SGP-fractie positief tegemoet ziet.

De SGP-fractie hoopt dat er snel een einde komt aan een jarenlange patstelling.

Foto: RTV Rijnmond.

Download de nieuwsbrief hier.