HomeNieuwsGemeentelijke Herindeling en burgerpeiling

Gemeentelijke Herindeling en burgerpeiling

Publicatiedatum: 1 feb. 2017


De knoop over de bestuurlijke toekomst is doorgehakt door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Er is een Herindelingsontwerop voor de Hoeksche Waard opgesteld, wat een fusie van de gemeenten beoogt per 1 januari 2019.

SGP Fractie in Binnenmaas heeft na ampele overwegingen in 2015 een positieve grondhouding voor gemeentelijk herindeling. De argumentatie en onderbouwing vindt u in de bijdrage in de gemeenteraad van december 2015. Dit kunt u via deze link lezen.

In het hele traject van onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard zijn op  diverse momenten inwoners uitgenodigd om hun mening te geven.

In het najaar van 2016 hebben inwoners en gemeente de gelegenheid gehad op het Herindelingsontwerp van de provincie een zienswijze in te dienen.

Vervolgens hebben voorstanders van samenwerking in drie van de vijf gemeenten, overigens met een krappe meerderheid een burgerpeiling afgedwongen.

De SGP Binnenmaas is erg kritisch op de te houden burgerpeiling in maart 2017 op dit dossier:

De argumenten zijn:

  • SGP’-ers zijn geen voorstander van referenda !
  • Ook lijken referenda of burgerpeilingen te suggereren dat een politieke keuze is samen te vatten in een eenvoudige vraag waarop ja of nee kan worden geantwoord. Referenda houden daarom geen rekening met complexiteit van de problematiek.

De vraag is dan ook hoe een uitslag van de peiling geduid moet worden als herindeling wordt afgewezen.

  • Provinciale Staten neemt op 15 februari een besluit over het Herindelingsontwerp, een burgerpeiling op 15 maart is dan ook mosterd na de maaltijd.
  • Onnodige kosten voor een peiling, die reeds in eerdere onderzoeken is gedaan.
  • Uitslag van deze peiling is helemaal niet bindend, laat staan dat een minimum drempel is aangegeven.
  • Inwoners worden echt op het verkeerde been gezet met de vraag: Bent u voor of tegen een fusie van de 5 gemeenten.
  • De vraagstelling in de burgerpeiling van maart 2017 is niet juist en ook niet eerlijk.

Immers er is altijd sprake geweest van twee sporen Of Herindelen, Of versterkt samenwerken.  

Op de website van de gemeente Binnenmaas, www.binnenmaas.nl staat nadere technische en inhoudelijke informatie over de burgerpeiling onder de knop Verkiezingen en Burgerpeiling.

Stem 15 maart 2017 SGP en laat de burgerpeiling links liggen !!